Przedszkole Słoneczko

ul. Śląska 8, Kostrzyn Wlkp.

tel./fax (61) 855-15-39

tel. 604-49-74-46

e-mail: janina.krzywicka@wp.pl

godz. otwarcia 6.30-17.00

 

Oddział: Siekierki ul. Klonowa 10

tel. 604-49-74-46

 

 

Rysowanie wirtualną kredką

 

Realizacja Projektu w ramach WRPO 2014 - 2020

Informujemy o realizacji projektu "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Kostrzyn i podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w Przedszkolu Słoneczko". Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Kostrzyn i podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej w przedszkolu Słoneczko” przewiduje utworzenie nowych grup przedszkolnych (60 miejsc) w Niepublicznym Przedszkolu „Słoneczko” w Kostrzynie oraz w oddziale w Siekierkach Wielkich. Projekt realizowany będzie w siedzibie przedszkola, w Kostrzynie (62-025, ul. Śląska 8) oraz w oddziale w Siekierkach Wielkich (62-025, ul. Klonowa 10). W projekcie zagwarantowana będzie opieka przedszkolna obejmującą m.in.:
- wyżywienie,
- zajęcia dodatkowe: j. angielski, gimnastyka, rytmika,
- zajęcia specjalistycznej terapii z fizjoterapeuta, psychologiem, logopedą,
- wycieczki, imprezy, teatrzyki.


Projekt stanowi odpowiedź na problemy w dostępie do wysokiej jakości opieki przedszkolnej dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lat zamieszkujących na terenie gminy Kostrzyn. Elementem projektu jest zapewnienie dostępu do przedszkola dla dzieci wymagających dodatkowej interwencji wspomagającej ich rozwój. Do grupy docelowej projektu zaliczyć należy również kadrę pedagogiczną, której umiejętności i kompetencje będą podnoszone i rozwijane w trakcie trwania projektu.

Okres realizacji projektu: 01.01.2016 - 31.03.2017
całkowita wartość projektu: 975450,00 zł
kwota dofinansowania: 829132,50 zł
Wykonanie: olmedia.com.pl
                       Copyright by Przedszkole Słoneczko 2012